ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: EQUIVARIANT LAGRANGIAN MEAN CURVATURE FLOW

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 Γ31
Γενικό Σεμινάριο:  Equivariant Lagrangian mean curvature flow

Ημερομηνία:  Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Ώρα: 13:10

Αίθουσα: Γ31

Ομιλητής: Ανδρέας Σάββας-Χαλιλάι, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τίτλος: Equivariant Lagrangian mean curvature flow

Περίληψη

We investigate the evolution under the mean curvature flow of an
equivariant Lagrangian submanifold. In particular, we focus in the case of
Whitney spheres. Under some convexity assumptions, we prove that the flow
develops a type-II singularity that rescales to the product of a grim
reaper with a flat Lagrangian space. This work is joint with K. Smoczyk.