ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ 2022

Το Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του ΕΚΠΑ - προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές - να υποβάλλουν Αίτηση για συμμετοχή στον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ.
Σκοπός του διαγωνισμού αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ,
▪ μέσω της ανάδειξης, προβολής, και βράβευσης πρωτότυπων ιδεών για προϊόντα και υπηρεσίες,
▪ βασισμένες σε νέες τεχνολογίες,
▪ που αποτελούν καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις και σύγχρονα προβλήματα.
Οι αναλυτικές προδιαγραφές του διαγωνισμού παρουσιάζονται στη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης archimedes.uoa.gr.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6/11/2022.