ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Η εξέταση του μαθήματος Φυσική Μετεωρολογία περιελήφθη εκ παραδρομής στο πρόγραμμα της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου, καθώς το μάθημα είναι προγραμματισμένο να διδαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο. Η εξέταση στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί.