ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΣΜΗΣ Β' ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022.

Εξετάσεις Δέσμης Β' Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού
έτους 2021-2022.

 

Οι Εξετάσεις της Δέσμης Β' για τους Υποψηφίους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 θα γίνουν την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021,
στο Αναγνωστήριο, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Διαφορικές Εξισώσεις & Αριθμητική Ανάλυση: 9:00-10:30
Ανάλυση: 11:00-12:30
Πιθανότητες & Στατιστική: 13:00-14:30
Άλγεβρα: 15:00-16:30