ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ COVID-19 ΣΤΑ ΑΕΙ

Τα επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.6792  ΦΕΚ 4709/23-10-2020, παρουσιάζονται στο σχετικό αρχείο.