ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιλογή Φοιτητών/τριων

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα « Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση ( Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων .

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και την e-class του Τμήματος Κατέθεσαν αίτηση 11 φοιτητές.

Για την συμπληρωματική πρόσκληση της πρώτης περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 επιλέχθηκαν οι παρακάτω φοιτητές

1112201400253

85.84

1112201300014

86.51

1112201400455

84.66

1112201000198

84

1112201400044

91.8

1112201200122

87.76

1112201500109

91.62

1112201500166

86.61

1112201100202

86.8

1112201000331

82.58

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν στο γραφείο 204 Α. Τσίγκα από την Τετάρτη 19/02/2020 έως Πέμπτη 20/02/2020 και ώρες 11-1.

Εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να περιμένουν e-mail από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης με οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.