ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επικείμενη Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών, έχουν υποβληθεί προς έγκριση από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ οι παρακάτω αλλαγές στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών.

Αποφάσεις Αναμόρφωσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών