ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παρακαλώ δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου για τις εξετάσεις.