ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Εγγραφή πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού  έτους 2019-2020

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)  «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, και στις τρεις ειδικεύσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία  την Παρασκευή 13-12-2019 και την Δευτέρα 16-12-2019 κατά τις ώρες υποδοχής φοιτητών (11:00-14:00) προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο Πτυχίου με την επίδειξη του πρωτοτύπου στην περίπτωση  έκδοσης του τίτλου από άλλο Τμήμα ή άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εκτός Ε.Κ.Π.Α. Οι αποφοιτήσαντες τον Σεπτέμβριο 2019, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ορκιστεί, καταθέτουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών και Αναλυτική βαθμολογία.
β) Μία (1) φωτογραφία τύπου Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου