ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Εγγραφές Πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδημαϊκού  έτους 2020-2021

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν γίνει δεκτοί/-ές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)  «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, και στις τρεις ειδικεύσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο εν λόγω Π.Μ.Σ. το αργότερο έως και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι/-ες αποστέλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr[at]math.uoa[dot]gr (όλα τα δικαιολογητικά με μία μοναδική αποστολή) θέτοντας αποκλειστικά ως θέμα του αποστελλόμενου μηνύματος την διατύπωση: «Εγγραφή Π.Μ.Σ. 2020-21».

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις) ή Διαβατηρίου.
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία για όσους δεν έχουν ορκιστεί ακόμα.
  3. Αναγνώριση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον απαιτείται).
  4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.  1599/1986 η οποία  εκτυπώνεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου μέσω του υπερσυνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses  και  στην οποία ο/η αιτών/αιτούσα συμπληρώνει το εξής κείμενο: «Τα         στοιχεία  που υπέβαλα για την εγγραφή μου στο Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, ειδίκευση………………………………………………………………………………………… , είναι αληθή και αποδέχομαι να προσκομίσω στην Γραμματεία του Προγράμματος όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, εφόσον μου ζητηθούν. Έχω λάβει γνώση του Κανονισμού  που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.math.uoa.gr/fileadmin/depts/math.uoa.gr/uploads/Archeia_Metaptychiakoy_Programmatos/Kanonismos_PMS_Mathimatika.pdf) και διέπει την λειτουργία του Π.Μ.Σ. .»

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο  προαναφερόμενο Π.Μ.Σ., θα ακολουθήσει η αποστολή του ατομικού αριθμού μητρώου από την Γραμματεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της αποστολέα. Με την παραλαβή του αριθμού μητρώου οι εγγεγραμμένοι/-ες φοιτητές και φοιτήτριες  μπορούν στην συνέχεια να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την απόκτηση:

H Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Άλκηστις Νταή
Τηλ. : 210-7276334
Email: alkint@uoa.gr