ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.


Οι εγγραφές των εν λόγω υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από 25/09/2020 έως και 30/09/2020 (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-14:00) στην Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο: Κάντε Κλικ Εδώ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών