ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞ. 2019-20

Eνημερώνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, και στις τρεις ειδικεύσεις, ότι οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-20 υποβάλλονται από την ΤΕΤΑΡΤΗ  8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 μέχρι και την  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 είτε στη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-14:00) είτε ηλεκτρονικά (βλ. συνημμένο έγγραφο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση alkint@uoa.gr.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν από κάθε φοιτητή/φοιτήτρια για το προαναφερόμενο εξάμηνο είναι πέντε (5), ήτοι:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                              μέχρι  5 μαθήματα
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                       μέχρι  5 μαθήματα
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ   ΕΡΕΥΝΑ      μέχρι  5 μαθήματα

Αθήνα  3  Ιανουαρίου 2020


Από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Μαθηματικών
 

Έντυπο Δήλωσης για ηλεκτρονική υποβολή