ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΣΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δηλώσεις Μαθημάτων Δέσμης Οικονομικών

Η επιτροπή της επιλογής μαθημάτων Δέσμης Οικονομικών ανακοινώνει τα αποτελέσματα της επιλογής και καλεί τους φοιτητές να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση

Ανακοίνωση Επιλογής Δέσμης Οικονοιμικών