ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Κοινοποιείται  η υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β΄3707). Με την ως άνω απόφαση ορίζονται τα μέτρα που θα ισχύσουν κατά τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα, τα σημαντικότερα μέτρα, που θεσπίζονται με την ως άνω απόφαση, είναι τα ακόλουθα:

1.      Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό σε όλους τους χώρους του Α.Ε.Ι..

2.      Ο τρόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Α.Ε.Ι, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών ασκήσεων και των εργαστηρίων. Τα μαθήματα θεωρητικών διαλέξεων με έως 50 εγγεγραμμένους φοιτητές ανά τμήμα θα πραγματοποιούνται δια ζώσης, τα μαθήματα θεωρητικών διαλέξεων με άνω των 50 εγγεγραμμένων φοιτητών θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις θα διενεργούνται υποχρεωτικά δια ζώσης με τη συμμετοχή έως 30 εγγεγραμμένους φοιτητές ανά τμήμα. 

3.      Ο τρόπος λειτουργίας των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, φοιτητικών γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

4.      Ο τρόπος λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων και των κυλικείων των Α.Ε.Ι., καθώς και οι τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υγειονομικών μέτρων που θεσπίζονται.

5.      Η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. θα διενεργείται μέσω τηλεδιάσκεψης.

6.      Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης δεν θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, αλλά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

7.      Η υποχρέωση θέσπισης Πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 και ορισμού υπευθύνων διαχείρισης κρουσμάτων ανά Σχολή/Τμήμα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.