ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Διεξαγωγή Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020

Η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020 θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις της 23/7/2020 και 20/8/2020, με τους ίδιους τρόπους και μέσα όπως και κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020, κατά την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της 27/5/2020.

Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος έχει ανακοινωθεί ή θα ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα στην αντίστοιχη σελίδα του μαθήματος στο eclass. Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν στο eclass και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται εκεί.

Υπουργική Απόφαση 23 Ιουλίου 2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση 20 Αυγούστου 2020

Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ 27 Μαΐου 2020