ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διδακτική Απειροστικού Λογισμού: Αναπλήρωση Διαλέξεων

«Διδακτική Απειροστικού Λογισμού» : Αναπλήρωση μαθημάτων που έχουν χαθεί λόγω καταλήψεων θα γίνει το Σάββατο 9/11/2019 ώρα 09:00 - 13:00 σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί.