ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11/2019 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι»

Διαλέξεις αναπλήρωσης το Σάββατο 30/11/2019 για το μάθημα «Πληροφορική Ι»

Το πρωί του Σαββάτου 30/11/2019 θα γίνουν δύο επιπλέον διαλέξεις αναπλήρωσης του μαθήματος «Πληροφορική Ι». Τα ωράρια, η αίθουσα, και η αντιστοιχία ωρών με Α.Μ. έχουν ανακοινωθεί στην η-τάξη του μαθήματος.