ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12/2019 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι»

Διαλέξεις Αναπλήρωσης το Σάββατο 21/12/2019 για το μάθημα «Πληροφορική Ι»

 Διαλέξεις Αναπλήρωσης το Σάββατο 21/12/2019 για το μάθημα «Πληροφορική Ι»
————————————————————————————————————
Το Σάββατο 21/12/2019 θα γίνουν διαλέξεις αναπλήρωσης για το μάθημα «Πληροφορική Ι» ως εξής:

ΑΜ 0,1,2,6,7: Σάββατο 21/12/2019 09:00-11:00 ΑΜΦ 23
ΑΜ 3,4,5,8,9: Σάββατο 21/12/2019 11:00-13:00 ΑΜΦ 23