ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΟ 1 Μ.Μ.

Διακοπή μαθημάτων 9 Οκτωβρίου 2019 από 1 μ.μ.

Αθήνα 8/10/2019

Έπειτα από αίτημα του φοιτητικού συλλόγου που υποβλήθηκε σήμερα, τα
μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Τετάρτης 9 Οκτωβρίου
2019 διακόπτονται στη 1 μμ,
για τη διεξαγωγή συνέλευσης του συλλόγου.
Υπενθυμίζεται ότι ο φοιτητικός σύλλογος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή των
μαθημάτων για διεξαγωγή συνέλευσης μια φορά σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Απόστολος Μπουρνέτας
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών