ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Δεύτερη Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου έχει επανενεργοποιηθεί από την Παρασκευή 12/6/2020 έως και την Κυριακή 14/6/2020.

Η παράταση ισχύει μόνο για όσους φοιτητές δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων κατά τη διάρκεια της κανονικής διαδικασίας.

Οι δηλώσεις μαθημάτων μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr

Πληροφορίες για τις δηλώσεις μαθημάτων