ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Αναρτήθηκαν τα δελτία επιτηρήσεων για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 στον ιστότοπο http://math.isoftcloud.gr/