ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

    Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στο Προβολή Ανακοίνωσηςhttp://survey.uoa.gr τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης όλων των μαθημάτων που έχουν δηλώσει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

 

    Το σύστημα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα είναι ανοικτό μέχρι και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου. Για τα μαθήματα που εξετάζονται πριν την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου τα ερωτηματολόγια θα κλείνουν μία μέρα πριν την εξέταση. Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των μαθημάτων.

 

    Για να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια μπαίνετε στο http://survey.uoa.gr και επιλέγετε διαδοχικά: Προπτυχιακά Σχολή Θετικών επιστημών Μαθηματικών. Επιλέγοντας το αντίστοιχο μάθημα, ζητείται να εισάγετε το username και το password που διαθέτετε από το my-studies.

 

                                                      

  Αθήνα, 28/1/2021

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Τμήματος Μαθηματικών