ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Καλούνται οι επιτυχόντες να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων