ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αποτελέσματα Επιλογής για μαθήματα του Τμ. Οικονομικών Επιστημών

Η επιτροπή επιλογής φοιτητών για παρακολούθηση μαθημάτων του Τμήματος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει ολοκληρώσει την πρόταση επιλογής προς τη Συνέλευση. 

Ανακοίνωση επιλογής