ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Επιλογή Φοιτητών/τριων

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»,  του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων .

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα και την  e-class του Τμήματος Κατέθεσαν αίτηση 24 φοιτητές.

Για την συμπληρωματική πρόσκληση της πρώτης περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 επιλέχθηκαν οι παρακάτω φοιτητές

1112201600207

83.57

1112201400458

84.44

1112201600192

88.41

1112201500294

84.15

1112201600193

88.93

1112201600050

86.57

1112201600080

86.96

1112201400473

84.57

1112201600237

89.51

1112201700029

86.83

1112201400339

84.64

1112201600107

87.51

1112201600120

87.3

1112201500218

84.75

1112201200182

94.51

1112201700230

97.04

1112201500228

87.33

1112201700113

86.54

1112201700003

83.66

1112201500116

88.12

1112201500175

85.6

1112201400295

84.83

1112201200058

82.35

1112201700140

89.92

 

  Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο ntsiga[at]math.uoa[dot]gr μέχρι την Παρασκευή 29/01/2021.

  Εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις οι φοιτητές/τριες  θα πρέπει να περιμένουν e-mail από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης με οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν μετά από χρονικό διάστημα του ενός μήνα περίπου. Τα στοιχεία επικοινωνίας με γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι Ζάχου Μαρία, Tηλ. 210-7276354, e-mail: zitamaria@uoa.gr