ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιλογή Φοιτητών/τριων
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα « Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση ( Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»,  του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων .
Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα και την  e-class του Τμήματος Κατέθεσαν αίτηση 25 φοιτητές. 
Για την πρώτη περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 επιλέχθηκαν οι παρακάτω φοιτητές
1112201600067     99.05
1112201500292    85.56
1112201500220    86.85
1112201500295    86.3
1112201600179    88.3
1112200700196    82.07
1112201300140    85.72
1112201400323    84.45
1112201300337    83.42
1112201600209    87.04
1112201300395    84
1112201300182    84.33
1112201300315    85.55
1112201300364    84
1112201500214    93.76
1112201500227    88.53
1112201500093    89.67
1112201200268    82.85
1112201500002    86.73
1112201500044    88
1112201400436    86.1
1112201500233    86.24
1112201500020    88.51
1112201500240    82.66
1112201000114    86.55
1112201500230    86.85

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν στο γραφείο 204 Α. Τσίγκα από την Παρασκευή 31/01/2020 έως Πέμπτη 6/02/2020 και ώρες 11-1. 
  Εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις οι φοιτητές/τριες  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ. Στην συνέχεια θα πρέπει να περιμένουν e-mail από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης με οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.