ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 534 ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος στις 11.01.2022 διαπίστωσε ότι οι εβδομάδες διδασκαλίας του μαθήματος Μεταθετικής Άλγεβρας και Εφαρμογές είναι λιγότερες από δεκατρείς(13) που απαιτεί ο νόμος (4009/2011 άρθρο 33 παρ5-9) και συνεπώς το μάθημα δεν μπορεί να εξεταστεί.

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα μπορούν εφόσον το επιθυμούν να το αλλάξουν με χειρόγραφη δήλωση στην Γραμματεία έως τις 14.01.2022

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση σε έντυπη μορφή