ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Απόφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ περί Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου

Επισυνάπτεται απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της 27ης Μαΐου 2020 με θέμα

"Καθορισμός τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ."

Απόφαση Συγκλήτου