ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (15/11/2019)

15/11/2019

Η συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών συζήτησε το θέμα της πρόσκλησης εκ μέρους της Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκφραση απόψεων σχετικά με σχεδιαζόμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Μαθηματικών, όπως και τα περισσότερα ακαδημαϊκά τμήματα της χώρας, έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια σημαντικές δυσκολίες στην πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, που οφείλονται κυρίως στην έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, την υποστελέχωση λόγω μη αναπλήρωσης των θέσεων των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ, τους μεγάλους αριθμούς εισακτέων και το ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας. Τα προβλήματα αυτά όπως είναι φυσικό δυσχεραίνουν και τις προσπάθειες των φοιτητών του τμήματος, καθώς επιπλέον πολλοί εργάζονται αρκετές ώρες τη μέρα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Παρ΄ όλο που ο μέσος χρόνος αποφοίτησης δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πορεία μείωσης. Για την περαιτέρω βελτίωσή του είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι πραγματικές αιτίες που προκαλούν τις καθυστερήσεις. Το προσωπικό του τμήματος, σταθερά προσηλωμένο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του αποστολής χωρίς συμβιβασμούς και εκπτώσεις, κάνει ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια, και ταυτόχρονα να τους παρέχει ουσιαστικά επιστημονικά εφόδια.

Στο πλαίσιο αυτό η συνέλευση θεωρεί ότι οι όποιες νομοθετικές αλλαγές θα πρέπει να στοχεύουν κυρίως στη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου και στην αντιμετώπιση των ουσιαστικών προβλημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και της μεγάλης γραφειοκρατίας, ενώ διαφωνεί με τη θέσπιση περιορισμών στην ανώτατη διάρκεια σπουδών.