ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΜΕΑ

Οι φοιτητές με αναπηρία, χρόνια ασθένεια, αυτισμό, μαθησιακές δυσκολίες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, είτε έχουν εισαχθεί με το 5% είτε όχι, για να λάβουν προσαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις εξετάσεις πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στην Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) και να συμπληρώσουν τη φόρμα Καταγραφής Περιορισμών Δραστηριότητας και Συμμετοχής Φοιτητή με Αναπηρία, Διαταραχή, Μαθησιακή Δυσκολία ή Σοβαρή Πάθηση (ΚαΠ).

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία στην ιστοσελίδα της ΜοΠρο
https://access.uoa.gr
210 727 5687 - ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
210 727 5130 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
210 727 5320 - ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Email: access@uoa.gr

Οι νέοι Σύμβουλοι Καθηγητές ΑΜΕΑ που ορίστηκαν
Καθηγητής κ. Χρήστος Αθανασιάδης
Καθηγητής κ. Απόστολος Μπουρνέτας.