ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11/1/2022

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της 12 συνέλευσης της 11/1/2022.