ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (777)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Οι Γραπτές Εξετάσεις Περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 στο Μάθημα Επιλογής «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» (777) του Τμήματος Μαθηματικών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09.00 – 11.00 στο Αμφιθέατρο μικρό μανχ, Κτίριο Νέου Χημείου, Ισόγειο, οδός Ναβαρίνου 13Α.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Η Εξεταστέα Ύλη της Περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 είναι η ίδια που εξετάσθηκε και κατά τις Εξεταστικές Περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή, ολόκληρο το βιβλίο της 1ης ή της 2ης Πρότασης / Επιλογής.