ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: secr[at]math.uoa[dot]gr με θέμα: «Αναγνώριση μαθημάτων» έως και τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020:

  1. Αίτηση αντιστοιχίας
  2. Πίνακας αντιστοιχίας μαθημάτων
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος προέλευσης
  4. Οδηγός σπουδών του Τμήματος προέλευσης (απόσπασμα μαθημάτων)

 

Από τη Γραμματεία

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για αναγνώριση μαθημάτων

1) Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και ο υποψήφιος δεν μπορεί να επανέλθει. Για το σκοπό αυτό, ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (εντάσσεται στην συνημμένη αίτηση) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων στο παρελθόν.

2) Τα προς αναγνώριση μαθήματα σημειώνονται στoειδικό έντυπο αντιστοίχισης μαθημάτων (συνημμένο), το οποίο συμπληρώνεται πλήρως.

3) Για κάθε μάθημα που αιτείται η αναγνώρισή του, συνυποβάλλεται η ύλη του μαθήματος είτε:

  • Από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Προέλευσης για το Ακαδημαϊκό Έτος που διδάχθηκε το μάθημα, είτε
  • Mε βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Προέλευσης η οποία αφορά επίσης το Ακαδημαϊκό Έτος που διδάχθηκε το μάθημα.

4) Σύμφωνα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (24.4.2012 και 8.4.2014) του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, για κάθε υποψήφιο μπορούν να αναγνωρισθούν μέχρι εννέα (9) μαθήματα. Τα μόνα υποχρεωτικά μαθήματα που μπορούν να περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών είναι:

  • Για τους εισαχθέντες στο Τμήμα με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν.
  • Για τους υπόλοιπους, το πολύ μέχρι τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα.

Συνεπώς, τα προς αναγνώριση αιτούμενα μαθήματα θα πρέπει να αναγράφονται στο υποβαλλόμενο έντυπο με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

5) Δύο ή περισσότερα μαθήματα του Τμήματος Προέλευσης μπορούν να αντιστοιχισθούν με ένα MONO μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, αλλά κατά κανένα τρόπο ένα μάθημα του Τμήματος Προέλευσης δεν μπορεί να αντιστοιχισθεί με περισσότερα του ενός μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.