ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 2/11 ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

Το σεμινάριο της Παρασκευής 2/11 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ λόγω των φοιτητικών κινητοποιήσεων.
Αντ' αυτού, δείτε ένα ενδιαφέρον άρθρο:

Thomas Vidick: From Operator Algebras to Complexity Theory and Back

Για τους οργανωτές

Α. Κατάβολος
 

Πληροφορίες θα αναρτώνται στη σελίδα του σεμιναρίου http://users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html

Δείτε και τη μόνιμη σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών.