ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι 26.01.22

Λόγω των καιρικών φαινομένων, η προγραμματισμένη για τις 26.01.2022
εξέταση του μαθήματος 122 Γεωμετρία 1, αναβάλλεται.