ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

H διάλεξη της 13ης Μαρτίου ματαιώνεται λόγω της αναστολής λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων