ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 814. ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το μάθημα  814. Θεωρία Ελέγχου θα εξεταστεί στις 15:00-16:30 στις 22/09/2020 για να μην συμπέσει με το δεύτερο κλιμάκιο της εξέτασης Διαφορικής Γεωμετρίας των Καμπυλών και Επιφανειών.