ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των ακαδημαϊκών συμβούλων των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος βρίσκονται στη σελίδα του Τμήματος και θα φανούν χρήσιμες για την επικοινωνία με τον ακαδημαϊκό σας σύμβουλο. Ο κατάλογος θα ανανεώνεται έως ότου ολοκληρωθεί και η διαδικασία των μετεγγραφών.