ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-24

Κατά το τρέχον, εαρινό, εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024,  δίνεται  η  δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών να παρακολουθήσουν τα εξής  μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
    Μάθημα 1. Μικροοικονομική Θεωρία II (491)
    Μάθημα 2. Μακροοικονομική Θεωρία ΙI (492)
    Μάθημα 3. Οικονομετρία (493)
Επιτρέπεται να δηλώσει κανείς οποιαδήποτε από τα παραπάνω μαθήματα μόνο εφόσον βρί-σκεται τουλάχιστον στον 3ο έτος σπουδών και έχει περάσει τουλάχιστον 6 υποχρεωτικά μαθήματα. Ειδικά για το μάθημα «Οικονομετρία», πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο «Μα-θηματική Στατιστική». Επίσης, πρέπει να υπολογίσει τα μαθήματα αυτά (τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα για δήλωση στο «my-studies») στο σύνολο των μαθημάτων που δικαιούται να δη-λώσει αναλόγως του εξαμήνου φοίτησης. Το κάθε μάθημα θα δηλωθεί στους 30 φοιτητές που θα το ζητήσουν και θα έχουν τον καλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας μαθημάτων ως τώρα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαθηματικών να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα μέχρι τη Δευτέρα 1/4/2024 στις 11 πμ.

https://forms.gle/TV4NqTxBH72dzbuY9

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω από αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από το Τμήμα Μαθηματικών.


Από το Τμήμα Μαθηματικών