ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Καλούνται οι φοιτητές του Tμήματος Μαθηματικών που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα–Τετάρτη– Παρασκευή 11.00-14.00) έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης είναι:
1. Τρίπτυχο (για όσους έχουν εγγραφεί έως το ακαδ. έτος 2013)
2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
3. Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων από τη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών
4. Βεβαίωση εκκένωσης δωματίου υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Φοιτητικής Εστίας, για τους φοιτητές που διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠΑ).

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από εκπρόσωπο, απαιτείται νομίμως επικυρωμένη εξουσιοδότηση.


Η ορκωμοσία των πτυχιούχων της ανωτέρω εξεταστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.


Βασική προϋπόθεση υποβολής αίτησης ορκωμοσίας είναι η μη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας δεν χρειάζεται να προσέλθουν ξανά στη γραμματεία. 


Από τη Γραμματεία

Έγγραφο Αίτησης