ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2η ΔΙΑΛΕΞΗ: ΥΠΕΡΣΥΣΤΑΛΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΥΡΤΕΣ ΘΕΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 Α31

Ομιλητής: AΓιαννόπουλος

ΤίτλοςΥπερσυσταλτότητα και εκτιμήσεις αποκλίσεων για κυρτές θετικά ομογενείς συναρτήσεις (Hypercontractivity and lower deviation estimates in normed spaces)

Περίληψη: Θα συζητήσουμε μια μέθοδο που αναπτύσσεται σε πρόσφατη εργασία των Βαλέττα, Παούρη και Tikhomirov με στόχο εκτιμήσεις πιθανότητας της μορφής γ(f < δΕ(f)), όπου 0<δ<1 και γ είναι το n-διάστατο μέτρο Gauss, για κυρτές θετικά ομογενείς συναρτήσεις.


Δεύτερη διάλεξη

Ημερομηνία: Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020
Ώρα: 15:00
ΑίθουσαΑ31

Δείτε και τη σελίδα του σεμιναρίου: http://users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html