ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 20/11/2020

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. της Παρασκευής 20/11/2020

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αγαπητοί φοιτητές,

στο πλαίσιο της προσπάθειας να μην αποκλειστούν φοιτητές από την
τηλε-εκπαίδευση θα θέλαμε σε πρώτη φάση να καταγράψουμε το πλήθος των
φοιτητών που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές ή/και διαδίκτυο.

Θα θέλαμε λοιπόν να παρακαλέσουμε τους φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση
στον απαραίτητο εξοπλισμό να μας...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ SEEMOUS

Μαθήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό SEEMOUS

- Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 -

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τον διαγωνισμό SEEMOUS 2021, θα γίνουν μαθήματα προετοιμασίας για κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή. Στον διαγωνισμό αυτόν μπορούν να συμμετέχουν μόνο φοιτητές των δύο πρώτων ετών.

Τα μαθήματα θα γίνονται από απόσταση τα επόμενα...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για μαθήματα του οικονομικού τμήματος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - OPERATOR ALGEBRAIC INTRODUCTION TO NON-LOCAL GAMES (2ND TALK)

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras - Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, November 13, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Ivan Todorov, QUB and U. Delaware.

Title: Operator algebraic introduction to non-local games (2nd talk)


For Zoom meeting coordinates and additional information see the seminar webpage

ht...

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13/11/2020

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. της Παρασκευής 13/11/2020

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενημέρωση: 

 

Η Γ.Σ. αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με τις  προϋποθέσεις πτυχίου από τα
μαθήματα διδακτικής  (και την διδακτική επάρκεια η οποία δίνεται σε κάθε
πτυχιούχο). Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή θα τις
ολοκληρώσουν μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 μπορούν να
επιλέξουν αν θέλουν να καλύψουν τις...

ΈΚΤΑΚΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ COVID-19.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΦΕΚ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - OPERATOR ALGEBRAIC INTRODUCTION TO NON-LOCAL GAMES.

Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

FridayNovember 6, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Ivan Todorov, QUB and U. Delaware.

Title: Operator algebraic introduction to non-local games.

Συντεταγμένες Σύνδεσης zoom

και περισσότερες πληροφορίες στην ανανεωμένη σελίδα του σεμιναρίου

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2021.html