ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κυρία Δήμητρα Τσουτσουλοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο:

«Μέθοδοι Προσομοίωσης σε Προβλήματα Βελτιστοποίησης»

την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 12:00. 

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΣΙΠΡΗ

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Η κυρία Αρετή-Δέσποινα Δεσίπρη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών στην Ειδίκευση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο:

«Principles of machine learning -  Random forests and applications»

την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 στις 11.00 διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:

...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση της μονάδας προσβασιμότητας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Ο κ. Ιωννίδης Ιερεμίας, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με
τίτλο:

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 13:00,  διαδικτυακά.

Τα...

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (Γ.Ε.Υ.Δ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Κείμενο Ανακοίνωσης  

Στην τελευταια σελίδα της ανακοίνωσης θα βρείτε και το έντυπο της αίτησης

Περίοδος υποβολής 11/10/2021 εώς 1/11/2021 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Δείτε την πρόσκληση ορισμού εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του τμήματος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12/10/2021

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης της 10/12/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EDUPASS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EDUPASS

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (B΄ 4558) και της από 4.10.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Παρασκευή 08 Οκτωβρίου 2021

Ο κ. Ιάκωβος-Δαυίδ Οικονομίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

«Μελέτη χρόνων διακοπής μέσω της ταυτότητας του Wald και εφαρμογές»

την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6.00μμ διαδικτυακά. Ο σύνδεσμος webex για όποιον ενδιαφέρεται να...