ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για μαθήματα του οικονομικού τμήματος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - OPERATOR ALGEBRAIC INTRODUCTION TO NON-LOCAL GAMES (2ND TALK)

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras - Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Friday, November 13, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Ivan Todorov, QUB and U. Delaware.

Title: Operator algebraic introduction to non-local games (2nd talk)


For Zoom meeting coordinates and additional information see the seminar webpage

ht...

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13/11/2020

Ανακοινώνεται η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. της Παρασκευής 13/11/2020

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενημέρωση: 

 

Η Γ.Σ. αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με τις  προϋποθέσεις πτυχίου από τα
μαθήματα διδακτικής  (και την διδακτική επάρκεια η οποία δίνεται σε κάθε
πτυχιούχο). Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ή θα τις
ολοκληρώσουν μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 μπορούν να
επιλέξουν αν θέλουν να καλύψουν τις...

ΈΚΤΑΚΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΆΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ COVID-19.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΦΕΚ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - OPERATOR ALGEBRAIC INTRODUCTION TO NON-LOCAL GAMES.

Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

FridayNovember 6, 15:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Ivan Todorov, QUB and U. Delaware.

Title: Operator algebraic introduction to non-local games.

Συντεταγμένες Σύνδεσης zoom

και περισσότερες πληροφορίες στην ανανεωμένη σελίδα του σεμιναρίου

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2021.html

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ERASMUS+ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ CIVIS ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΔΟΞΟΣ

https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf

 

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020.

ΤΗΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, προχωράμε σε τηλε εκπαίδευση όλων των μαθημάτων του τμήματος μας. 

θα υπάρξει ενημέρωση από κάθε διδάσκοντα στην e-class σχετικά με τον τρόπο που θα γίνει αυτό.