ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Το  Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29-5-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ο  κ. Χαράλαμπος Ευαγγέλου, μεταπτυχιακός φοιτητής  στην  Κατεύθυνση των Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

 «Αναπαραστάσεις της Schur άλγεβρας»

Την Παρασκευή  29 Μαϊου  2020 και ώρα 11:00 με τηλεμετάδοση  μέσω 

https://mmaliak.my.webex.com/join/mmaliak

Η  Τριμελής Επιτροπή

Εμμανουήλ Ιωάννης

Κο...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - THE BRUNN - MINKOWSKI INEQUALITY IN GAUSS SPACE

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Τέταρτη Διάλεξη: Παρασκευή 22 Μαΐου, ώρα 17:00

Ομιλητής: Αλέξανδρος Εσκενάζης, Institut de Mathématiques de Jussieu, Sorbonne Université,  France

 Τίτλος: The Brunn - Minkowski inequality in Gauss space


Περίληψη:Εδώ


Πλατφόρμα Zoom. Συντεταγμένες σύνδεσης: Θα ανακοινωθούν

Οδηγίες σύνδεσης υπάρχουν εδώ και εδώ,


Περισσότερα στη σελίδα...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Γ. ΝΤΟΥΛΙΟΣ

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Ο κ. Γιώργος Ντούλιος, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στα Θεωρητικά Μαθηματικά, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική του Εργασία με τίτλο:

Θεωρήματα διάσπασης για ημι-Ρημάνεις πολλαπλότητες

την Παρασκευή, 22 Μαϊου 2020, ώρα 12:00, στην Αίθουσα (Α)22, με τηλεμετάδοση  μέσω του συστήματος ΔΗΛΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την...

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20 θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 22/5/2020 έως 2/6/2020

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στον ακολουθο...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19-5-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής" που διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Μαθηματικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21. 

Προκήρυξ...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - AN APPLICATION OF DILATION THEORY TO THE REPRESENTATION THEORY OF SEMIGROUPS

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Τρίτη Διάλεξη: Παρασκευή 15 Μαΐου, ώρα 17:00

Ομιλητής: Ευγένιος Κακαριάδης

 Τίτλος: An application of Dilation Theory to the representation theory of semigroups

Περίληψη: A group is called amenable if the left regular representation is universal with respect to unitary representations. By now amenability of groups has been under thorough...

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021