ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Κοινοποιείται έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με προσωρινή αναστολή εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ιταλία, για ενημέρωση των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος Μαθηματικών.

Έγγραφο ΥΠΕΠΘ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - H ΜΕΘΟΔΟΣ RIEMANN-HILBERT

Το τρέχον εαρινό εξάμηνο έχουμε στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, με εκπαιδευτική άδεια, τον εκλεκτό συνάδελφο, Καθηγητή ΣΠΥΡΟ ΚΑΜΒΥΣΗ (Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Ο κ. Καμβύσης θα κάνει ένα τακτικό εβδομαδιαίο σεμινάριο με θέμα H ΜΕΘΟΔΟΣ RIEMANN - HILBERT σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Το Σεμινάριο...

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιλογή Φοιτητών/τριων

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα « Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση ( Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 18/2/2020

Επειδή λόγω της 24ωρης απεργίας σε όλα τα μέσα μεταφοράς την Τρίτη 18/2/2020 είναι αντικειμενικά αδύνατη η προσέλευση της πλειονότητας των φοιτητών, τα μαθήματα του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών
Καθ. Απόστολος Μπουρνέτας

613.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το μάθημα 613.Φιλοσοφία των Μαθηματικών θα ξεκινήσει στις 24 / 2


Οι διδάσκοντες
Δ. Αναπολιτάνος
Δ. Χριστοπούλου
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τ.Ο.Ε.) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α.Ε

Κατά το τρέχον, εαρινό, εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.) να παρακολουθήσουν τα εξής μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε.)


Μάθημα 1. Λογιστική Ι (ACC101)
Μάθημα 2. Μικροοικονομική Θεωρία II (ECO202)
Μάθημα 3....

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ (Τ.Π.Τ.) ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ Α.Ε

Στο τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.), που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να
παρακολουθούν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.) του ΕΚΠΑ.

Κατά το εαρινό εξάμηνο του Α.Ε. 2019-2020, το...

ΜΑΘΗΜΑ 795.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ  ΚΑΙ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ   ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ«Πρακτική άσκηση: Διδασκαλία των Μαθηματικών σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΔΔΜ ομάδα IVα) 7ο εξάμηνο σπουδών (795)

Το μάθημα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα προσφερθεί και για τα δύο εξάμηνα (ΧΕΙΜΕΡ...

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Η εξέταση του μαθήματος Φυσική Μετεωρολογία περιελήφθη εκ παραδρομής στο πρόγραμμα της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου, καθώς το μάθημα είναι προγραμματισμένο να διδαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο. Η εξέταση στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)

Λόγω μη κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης την 1η περίοδο δίνεται η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή αιτήσεων και σε άλλους φοιτητές. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών μαζί με την αναλυτική βαθμολογία και την υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλονται στο γραφείο 204 (2ος όροφος) Α. Τσίγκα Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες...