ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος Μαθηματικών να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα μέχρι τις 10 Ιουνίου

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVG_DwXvn_mVEOwocd0HzbbXwnh1ktIazwi5KCmSpO9ahi8A/viewform

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Επισυνάπτεται η από 26.5.2020 εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Βασίλειου Διγαλάκη, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης των σπουδών των αλλογενών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετά την είσοδό τους στην ημεδαπή», όπως αυτή αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Εγκύκλιος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Επισυνάπτεται απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της 27ης Μαΐου 2020 με θέμα

"Καθορισμός τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ."

Απόφαση Συγκλήτου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Το  Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29-5-2020

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20 θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 22/5/2020 έως 2/6/2020

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στον ακολουθο...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19-5-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής" που διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Μαθηματικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21. 

Προκήρυξ...

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, εγγεγραμμένοι και στις τρεις ειδικεύσεις, καλούνται να υποβάλουν τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το εαρινό  εξάμηνο σπουδών ακαδ. έτους 2019-20 κατά το διάστημα Tετάρτη 15  Απριλίου 2020 μέχρι και την Πέμπτη 7 Μαῒου 2020 ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το...