ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

Διαδικασία ολοκλήρωσης της διδασκαλίας και της εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου 2019-20 του Τμήματος Μαθηματικών.

Με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών, η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου και η εξεταστική περίοδος Ιουνίου θα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μαθηματικά», διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, στις εξής ειδικεύσεις:

1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3....

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου έχει επανενεργοποιηθεί από την Παρασκευή 12/6/2020 έως και την Κυριακή 14/6/2020.

Η παράταση ισχύει μόνο για όσους φοιτητές δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων κατά τη διάρκεια της κανονικής διαδικασίας.

Οι δηλώσεις μαθημάτων μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στην...

ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος Μαθηματικών να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα μέχρι τις 10 Ιουνίου

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVG_DwXvn_mVEOwocd0HzbbXwnh1ktIazwi5KCmSpO9ahi8A/viewform

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Επισυνάπτεται η από 26.5.2020 εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Βασίλειου Διγαλάκη, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία συνέχισης των σπουδών των αλλογενών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετά την είσοδό τους στην ημεδαπή», όπως αυτή αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Εγκύκλιος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Επισυνάπτεται απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της 27ης Μαΐου 2020 με θέμα

"Καθορισμός τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ."

Απόφαση Συγκλήτου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Το  Τμήμα Μαθηματικών συμμετέχει και φέτος στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29-5-2020

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20 θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 22/5/2020 έως 2/6/2020

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στον ακολουθο...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 19-5-2020