ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τρόποι επικοινωνίας με την γραμματεία

1. Η Γραμματεία του τμήματος Μαθηματικών δέχεται κάθε ∆ευτέρα -Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-14:00 , Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Τις υπόλοιπες ώρες και μέρες να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα.

2. Η Γραμματεία διαθέτει email για τους φοιτητές το Secr [ΑΤ] math.uoa.gr και
απαντάει το συντομότερο δυνατό στα ερωτήματα σας. Κάθε email πρέπει να έχει
απαραιτήτως Θέμα και επίσης να είναι επώνυμο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν
θα λάβει απάντηση.

3. Τηλέφωνα/email Γραμματείας

Γραμματέας: Λυμπερίδου ∆έσποινα 210-7276332 dslimp [AT] math.uoa.gr

Κολατσού Μαρία 210-7276335 mkolats [AT] math.uoa.gr
Μαστόρου Αγγελική 210-7276336 agmastor [AT] math.uoa.gr
Μπουγιατιώτης Κωνσταντίνος 210-7276372 costastenter [AT] math.uoa.gr
Νταή Άλκηστις τηλ.210-7276334 alkint [AT] uoa.gr
Βασίλειος Κούσουλας Τηλ. 210-7276337 vcousoul [AT] uoa.gr


4. FAX: 210-7276341

5. Γραμματέας Τομέων: Αναστασία Τσίγκα , Γραφείο: 204, τηλ: 210-7276386 email: ntsiga [AT] math.uoa.gr