ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τρόποι επικοινωνίας με την γραμματεία

1. Η Γραμματεία του τμήματος Μαθηματικών δέχεται κάθε ∆ευτέρα -Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-14:00 , Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Τις υπόλοιπες ώρες και μέρες να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα.

2. Η Γραμματεία διαθέτει email για τους φοιτητές το Secr [ΑΤ] math.uoa.gr και απαντάει το συντομότερο δυνατό στα ερωτήματα σας. Κάθε email πρέπει να έχει
απαραιτήτως Θέμα και επίσης να είναι επώνυμο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λάβει απάντηση.

3. Τηλέφωνα/email Γραμματείας

Γραμματέας: Γιωτάκη Εύα 210-7276332 evayiotak [AT] uoa.gr

Κολατσού Μαρία 210-7276335 mkolats [AT] math.uoa.gr  - Φοιτητικά Θέματα
Κούσουλας Βασίλειος Τηλ. 210-7276337 vcousoul [AT] uoa.gr - Φοιτητικά Θέματα
Μαστόρου Αγγελική 210-7276336 agmastor [AT] math.uoa.gr - Διοικητικά Θέματα
Μπέκας Φώτιος Τηλ. 210-7276339  fbekas [AT] math.uoa.gr  -
Μπουγιατιώτης Κωνσταντίνος 210-7276372 costastenter [AT] math.uoa.gr - Φοιτητικά Θέματα
Νταή Άλκηστις τηλ.210-7276334 alkint [AT] uoa.gr - Μεταπτυχιακά Θέματα
Παπαδούλη Ελένη Τηλ. 210-7276395 elpapad [AT] uoa.gr - Διοικητικά Θέματα


4. FAX: 210-7276341

5. Γραμματέας Τομέων: Αναστασία Τσίγκα , Γραφείο: 204, τηλ: 210-7276386 email: ntsiga [AT] math.uoa.gr