ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστημιόπολη
ΤΚ 15784, Αθήνα

 

Γραμματέας(210) 727-6332
Προπτυχιακές Σπουδές(210) 727-6335
(210) 727-6337
(210) 727-6372
Μεταπτυχιακές Σπουδές(210) 727-6334
Διδακτορικές Σπουδές(210) 727-6334
(210) 727-6337
Θέματα Προσωπικού(210) 727-6336
Γραμματεία Τομέων(210) 727-6386
Επιστασία(210) 727-6426
  
emailsecr [AT] math.uoa.gr